Dienstbier_Rosen, 2016, Foto, Rosenkelchblätter, Mixmedia, 20x30cm

Dienstbier, Akkela, Rosen